سامانه نوبت دهی دکتردکتر | پزشکی , بیمار , دکتردکتر

 • Additional Info
  • زمان یک ماهه
  • عنوان برای مطب های خلوت
  • قیمت ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  • مدت زمان به ازای هر ماه استفاده
  • تعداد بیماران روزانه تعداد بیماران روزانه :۵۰ نفر
  • تمامی امکانات دکتر دکتر تمامی امکانات دکتر دکتر
  • مشاهده امکانات
  • امکانات1 ۱۰۰ پیامک اعتبار اولیه
  • امکانات2 وب سایت اختصاصی پزشک
 • Additional Info
  • زمان دائمی
  • عنوان برای مطب های خلوت
  • قیمت ۴،۷۵۰,۰۰۰ تومان
  • مدت زمان خرید کامل محصول
  • تعداد بیماران روزانه تعداد بیماران روزانه :۵۰ نفر
  • تمامی امکانات دکتر دکتر تمامی امکانات دکتر دکتر
  • مشاهده امکانات
  • امکانات1 ۵۰۰ اعتبار اولیه پیامک
  • امکانات2 وب سایت اختصاصی پزشک
 • Additional Info
  • زمان یک ساله (۲۵% تخفیف)
  • عنوان برای مطب های خلوت
  • قیمت ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  • مدت زمان به ازای هر ماه استفاده
  • تعداد بیماران روزانه تعداد بیماران روزانه: ۵۰ نفر
  • تمامی امکانات دکتر دکتر تمامی امکانات دکتر دکتر
  • مشاهده امکانات
  • امکانات1 ۵۰۰ اعتبار اولیه پیامک
  • امکانات2 وب سایت اختصاصی پزشک