سامانه نوبت دهی دکتردکتر | پزشکی , بیمار , دکتردکتر

 

یک ماه استفاده رایگان از دکتردکتر 

 

 

در راستای آشنایی بیشتر مشتریان با " دکتر دکتر" استفاده از آن به مدت یک ماه رایگان بوده و امکان خرید آن تا قبل از یک ماه تست آن مقدور می باشد. همچنین پرداخت هزینه پس از اعلام رضایت کامل پزشک صورت می پذیرد.

 

امتحان رایگان