تماس با دکتر دکتر

جهت ارتباط با دکتردکتر به شماره تلفن ۰۲۱۴۲۱۹۸۰۰۰ تماس حاصل فرمایید یا درخواست خود را به info@drdr.ir ایمیل کنید.

جهت بازدید از سایت دکتردکتر میتوانید به نشانی www.drdr.ir مراجعه نمایید یا اگر پزشک هستید و میخواهید عضو دکتردکتر شوید به صفحه عضویت پزشکان دکتردکتر مراجعه کنید

0