آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۵

0

دغدغه های یک پزشک در مدیریت مطب چیست؟

باران می بارد! همه پرنده ها به دنبال سر پناهند. اما عقابها برای اجتناب از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز میکنند. این دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند…! تو همه شغل...

0

۷ نکته پزشکی برای پزشکان زن

زن بودن ، معجزه است… به نظر من پزشکی به جای اینکه علم باشد، بیشتر هنر است. آنچه یک پزشک را به طبیبی حاذق تبدیل می کند، همراهی علم پزشکی با هنر طبابت است....

0

ارتباط موثر بین پزشک و بیمار (بخش ۴)

ارتباط خوب، اثرات خوبی را به دنبال دارد. فرقی نمی کند با چه کسی در ارتباط هستید مهم این است که این ارتباط، موثر واقع شده باشد. در نتیجه باعث رضایت بین طرفین خواهد...

0

رضایتمندی بیمار از پزشک (بخش ۳)

همانگونه که گفتیم پزشک باید مهارت کافی جهت ارتباط با بیمار را داشته باشد تا بیمار حس کند که پزشک توجه کامل را به او دارد، که این توجه باعث افزایش اعتماد به نفس...

0

مهارت ارتباط پزشک با بیمار (بخش ۲)

در بخش قبل اشاره کردیم که ارتباط یک تبادل است و یکی از مهمترین وسیله ارتباط گیری مکالمه است که میتواند در دو حالت صحبت کردن یا گوش دادن باشد. به گونه ای ارتباط...