دسته بندی: امکانات نرم افزار مطب

بهترین نرم افزار مدیریت مطب چه امکاناتی باید داشته باشد.

پرونده سلامت الکترونیک و پرونده کاغذی 0

پرونده سلامت الکترونیک در مقایسه با پرونده های کاغذی چگونه هستند؟

چرا پرونده الکترونیک سلامت؟ هزینه بالای مصرف شده در بخش پزشکی که صرف تهیه اسناد و مدارک کاغذی می‏شوند حاکی از آن است که ایجاد یک سیستم منسجم ضروری است.انسانها در تمام زمینه ‏ها...

پرونده سلامت الکترونیک 0

معجونی به نام پرونده ی الکترونیک

یک پل ارتباطی موثر در فرآیند درمان بین پزشک و بیمار می تواند اطلاعات سلامت بیمار باشد. در این نوشته به بررسی مهم ترین ویژگی های پرونده الکترونیک بیمار می پردازیم. با مجله دکتردکتر...