دسته بندی: امکانات دکتردکتر

امکانات نرم افزار آنلاین اتوماسیون پزشکی دکتردکتر

پرونده های کاغذی زشکی 0

پرونده های کاغذی؛ خطرناک ترین بخش مدیریت مطب

پرونده سلامت الکترونیک یکی از ابتدایی ترین امکانات موجود در هر مطب است، در این نوشته قصد داریم توضیح دهیم که چرا پرونده های الکترونیک خطرناک ترین بخش هر مطب هستند. 1+ کاربرانی که...

0

چرا برخی پرشکان مخالف استفاده از نرم افزار مدیریت مطب هستند؟

ترس از نرم افزار مدیریت مطب به نوشته تیم دکتردکتر   در مدت فعالیت دکتردکتر، با پزشکان، کلینیک ها، مراکز درمانی و اشخاص متفاوتی سر و کار داشتیم. در این نوشته به بیان تجریبات...

دکتردکتر 0

دکتردکتر چیست؟

دکتردکترنرم افزار آنلاین اتوماسیون پزشکی و مدیریت مطب پزشکان است که در هشتمین جشنواره وب ایران در شاخه سلامت الکترونیک رتبه اول را کسب کرده است.