دسته بندی: امکانات دکتردکتر

امکانات نرم افزار آنلاین اتوماسیون پزشکی دکتردکتر

دکتردکتر 0

دکتردکتر چیست؟

دکتردکترنرم افزار آنلاین اتوماسیون پزشکی و مدیریت مطب پزشکان است که در هشتمین جشنواره وب ایران در شاخه سلامت الکترونیک رتبه اول را کسب کرده است.