دسته بندی: مراکز درمانی

پرونده های کاغذی زشکی 0

پرونده های کاغذی؛ خطرناک ترین بخش مدیریت مطب

پرونده سلامت الکترونیک یکی از ابتدایی ترین امکانات موجود در هر مطب است، در این نوشته قصد داریم توضیح دهیم که چرا پرونده های الکترونیک خطرناک ترین بخش هر مطب هستند. 1+ کاربرانی که...

0

ترس از تکنولوژی

تکنوفوبیا یک نوع پدیده متداول است. در حقیقت بعضی از متخصصین باور دارند همه انسان ها در مواجهه با تکنولوژی های جدید دچار استرس می شوند (حتی به میزان خیلی کم). حتما همه شما...