Tagged: مدیریت مطب

من یک پزشک نیستم اما 0

من یک پزشک نیستم اما…

پزشک شدن کار ساده ای نیست و نیاز به زمان و انرژی زیادی دارد و هر کسی ممکن است نتواند مسیر دستیابی به آن را طی کند، اما شغل های دیگری هم وجود دارد...

بررسی گزارشات مطب چهمزیتی دارد 0

مزایای بررسی گزارش های سالانه مطب

بررسی سالیانه عملکرد یک مطب که می تواند از طریق یک برنامه مدیریت مطب در اختیار پزشک قرار گیرد، نه تنها برای آنها بسیار مفید است بلکه در ارتقای کیفی عملکرد منشی های آن...

0

ترس از تکنولوژی

تکنوفوبیا یک نوع پدیده متداول است. در حقیقت بعضی از متخصصین باور دارند همه انسان ها در مواجهه با تکنولوژی های جدید دچار استرس می شوند (حتی به میزان خیلی کم). حتما همه شما...