دکتر محمودرضا سرزعیم

عمومی جراح عمومی

دکتر محمودرضا سرزعیم http://drdr.ir/doctor/10273/دکتر-محمودرضا-سرزعیم/ http://drdr.ir/doctor/10273/دکتر-محمودرضا-سرزعیم/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز عظیمیه، بلوار شریعتی، میدان مهران، بیمارستان تخت جمشید
اطلاعات مطب دکتر محمودرضا سرزعیم

آدرس مطب دکتر محمودرضا سرزعیم

کرج - عظیمیه، بلوار شریعتی، میدان مهران، بیمارستان تخت جمشید
تلفن مرکز
02632119152
پزشکان مرتبط