کلینیک نسیم دکتر اعتمادی نیا

کلینیک نسیم دکتر اعتمادی نیا

فوق تخصص قلب و عروق

کلینیک نسیم دکتر اعتمادی نیا http://drdr.ir/doctor/112/کلینیک-نسیم-دکتر-اعتمادی-نیا/ http://drdr.ir/doctor/112/کلینیک-نسیم-دکتر-اعتمادی-نیا/ 0 http://drdr.ir/images/site/کلینیک-نسیم-دکتر-اعتمادی-نیا-112.jpg http://drdr.ir/images/site/کلینیک-نسیم-دکتر-اعتمادی-نیا-112.jpg کلینیک نسیم دکتر اعتمادی نیا فوق تخصص قلب و عروق و جراح قلب
تهران تهران نسیم شهر - بلوار 30 متری بوستان -روبروی بانک ملی - درمانگاه شبانه روزی آرامش
اطلاعات کلینیک نسیم دکتر اعتمادی نیا

آدرس مرکز

شهریار - نسیم شهر - بلوار 30 متری بوستان -روبروی بانک ملی - درمانگاه شبانه روزی آرامش
تلفن مرکز
02156756666
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط