دکتر مهتا مظاهری نائینی

دکترا ژنتیک پزشکی   

دکتر مهتا مظاهری نائینی http://drdr.ir/doctor/11352/دکتر-مهتا-مظاهری-نائینی/ http://drdr.ir/doctor/11352/دکتر-مهتا-مظاهری-نائینی/ 91026 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان منتظر قائم - کوچه امید - مجتمع نور
اطلاعات مطب دکتر مهتا مظاهری نائینی

آدرس مطب دکتر مهتا مظاهری نائینی

یزد - خیابان منتظر قائم - کوچه امید - مجتمع نور
تلفن مرکز
03536235802
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط