دکتر ویدا آیت اللهی

متخصص بیهوشی

دکتر ویدا آیت اللهی http://drdr.ir/doctor/11356/دکتر-ویدا-آیت-اللهی/ http://drdr.ir/doctor/11356/دکتر-ویدا-آیت-اللهی/ 43190 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03538224001 0
یزد یزد خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان مرتاض
اطلاعات مطب دکتر ویدا آیت اللهی

آدرس مطب دکتر ویدا آیت اللهی

یزد - خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان مرتاض
تلفن مرکز
03536681114
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط