دکتر محمد عبدلی

اعصاب و روان (روانپزشکی)

دکتر محمد عبدلی http://drdr.ir/doctor/11364/دکتر-محمد-عبدلی/ http://drdr.ir/doctor/11364/دکتر-محمد-عبدلی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
البرز البرز خیابان شهید بهشتی - بین بهار و طالقانی - قبل زیر گذر مجاور بانک سپه - ساختمان ایران زمین
اطلاعات مطب دکتر محمد عبدلی

آدرس مطب دکتر محمد عبدلی

کرج - خیابان شهید بهشتی - بین بهار و طالقانی - قبل زیر گذر مجاور بانک سپه - ساختمان ایران زمین
تلفن مرکز
02632244828
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط