دکتر فاطمه زعیمیان بافقی

عمومی عمومی

دکتر فاطمه زعیمیان بافقی http://drdr.ir/doctor/11368/دکتر-فاطمه-زعیمیان-بافقی/ http://drdr.ir/doctor/11368/دکتر-فاطمه-زعیمیان-بافقی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد میدان امام زاده عبدالله، کوچه شهید رنجبر
اطلاعات مطب دکتر فاطمه زعیمیان بافقی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فاطمه زعیمیان بافقی

بافق - میدان امام زاده عبدالله، کوچه شهید رنجبر
تلفن مرکز
03534221151
پزشکان مرتبط