دکتر عاطفه دهقانی تفتی

عمومی عمومی

دکتر عاطفه دهقانی تفتی http://drdr.ir/doctor/11374/دکتر-عاطفه-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/11374/دکتر-عاطفه-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان ساحلی جنب بانک تجارت
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر عاطفه دهقانی تفتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عاطفه دهقانی تفتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عاطفه دهقانی تفتی

تفت - خیابان ساحلی جنب بانک تجارت
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)