دکتر حمید رضا دبستانی

عمومی عمومی

دکتر حمید رضا دبستانی http://drdr.ir/doctor/11376/دکتر-حمید-رضا-دبستانی/ http://drdr.ir/doctor/11376/دکتر-حمید-رضا-دبستانی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد تفت - خیابان امام - طبقه فوقانی بانک
اطلاعات مطب دکتر حمید رضا دبستانی

آدرس مطب دکتر حمید رضا دبستانی

تفت - تفت - خیابان امام - طبقه فوقانی بانک
تلفن مرکز
03536224090
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط