دکتر اقبال فلاح تفتی

عمومی عمومی

دکتر اقبال فلاح تفتی http://drdr.ir/doctor/11377/دکتر-اقبال-فلاح-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/11377/دکتر-اقبال-فلاح-تفتی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان ساحلی طبقه فوقانی فروشگاه پهلوان
اطلاعات مطب دکتر اقبال فلاح تفتی

آدرس مطب دکتر اقبال فلاح تفتی

تفت - خیابان ساحلی طبقه فوقانی فروشگاه پهلوان
تلفن مرکز
۰۳۵۳۲۶۲۴۶۴۶
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط