دکتر علی محمد عطارزاده فیروزآبادی

جراح عمومی

دکتر علی محمد عطارزاده فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/11383/دکتر-علی-محمد-عطارزاده-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/11383/دکتر-علی-محمد-عطارزاده-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد بلوار طالقانی - روبروی بیمه مرکزی ایران - جنب کوچه حنا
اطلاعات مطب دکتر علی محمد عطارزاده فیروزآبادی

آدرس مطب دکتر علی محمد عطارزاده فیروزآبادی

یزد - بلوار طالقانی - روبروی بیمه مرکزی ایران - جنب کوچه حنا
تلفن مرکز
03536278788
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط