دکتر پروانه بابازاده میبدی

عمومی عمومی

دکتر پروانه بابازاده میبدی http://drdr.ir/doctor/11390/دکتر-پروانه-بابازاده-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/11390/دکتر-پروانه-بابازاده-میبدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان امام- طبقه بالای ازمایشگاه میبد شفا
اطلاعات مطب دکتر پروانه بابازاده میبدی

آدرس مطب دکتر پروانه بابازاده میبدی

میبد - خیابان امام- طبقه بالای ازمایشگاه میبد شفا
تلفن مرکز
03527721319
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط