دکتر محمد آقائی میبدی

عمومی عمومی

دکتر محمد آقائی میبدی http://drdr.ir/doctor/11391/دکتر-محمد-آقائی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/11391/دکتر-محمد-آقائی-میبدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان قاضی میرحسین - کوچه شهید ابراهیم پور۲ - پلاک ۶
اطلاعات مطب دکتر محمد آقائی میبدی

آدرس مطب دکتر محمد آقائی میبدی

میبد - خیابان قاضی میرحسین - کوچه شهید ابراهیم پور۲ - پلاک ۶
تلفن مرکز
0357726674
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط