دکتر زهره آخوندی میبدی

عفونی و فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی

دکتر زهره آخوندی میبدی http://drdr.ir/doctor/11394/دکتر-زهره-آخوندی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/11394/دکتر-زهره-آخوندی-میبدی/ 97516 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران خیابان جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی
اطلاعات مطب دکتر زهره آخوندی میبدی

آدرس مطب دکتر زهره آخوندی میبدی

تهران - خیابان جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط