دکتر منصور آقائی میبدی

عمومی عمومی

دکتر منصور آقائی میبدی http://drdr.ir/doctor/11395/دکتر-منصور-آقائی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/11395/دکتر-منصور-آقائی-میبدی/ 79563 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - خیابان امام خمینی - خیابان محمود آباد
اطلاعات مطب دکتر منصور آقائی میبدی

آدرس مطب دکتر منصور آقائی میبدی

میبد - یزد - خیابان امام خمینی - خیابان محمود آباد
تلفن مرکز
03537738333
پزشکان مرتبط