دکتر کمال بیکی ده آبادی

عمومی عمومی

دکتر کمال بیکی ده آبادی http://drdr.ir/doctor/11397/دکتر-کمال-بیکی-ده-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/11397/دکتر-کمال-بیکی-ده-آبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میبد-روبروی دانشگاه پیام نور-اورژانس سابق
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر کمال بیکی ده آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کمال بیکی ده آبادی

میبد - میبد-روبروی دانشگاه پیام نور-اورژانس سابق
تلفن مرکز
0354XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)