دکتر کمال بیکی ده آبادی

عمومی عمومی

دکتر کمال بیکی ده آبادی http://drdr.ir/doctor/11397/دکتر-کمال-بیکی-ده-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/11397/دکتر-کمال-بیکی-ده-آبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میبد-روبروی دانشگاه پیام نور-اورژانس سابق
آیا از قبل توسط دکتر کمال بیکی ده آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کمال بیکی ده آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کمال بیکی ده آبادی

میبد - میبد-روبروی دانشگاه پیام نور-اورژانس سابق
تلفن مرکز
0354XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط