دکتر سید محمود رکن الدینی

عمومی عمومی

دکتر سید محمود رکن الدینی http://drdr.ir/doctor/11405/دکتر-سید-محمود-رکن-الدینی/ http://drdr.ir/doctor/11405/دکتر-سید-محمود-رکن-الدینی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار نواب صفوی طبقه تحتانی داروخانه میرشمسی
اطلاعات مطب دکتر سید محمود رکن الدینی

آدرس مطب دکتر سید محمود رکن الدینی

یزد - بلوار نواب صفوی طبقه تحتانی داروخانه میرشمسی
تلفن مرکز
03535236636
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط