دکتر پریسا خانی

عمومی عمومی

دکتر پریسا خانی http://drdr.ir/doctor/11406/دکتر-پریسا-خانی/ http://drdr.ir/doctor/11406/دکتر-پریسا-خانی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائیه - بلوار جوان - خیابان جوان ۳ - نبش نرگس هشتم و نسترن
اطلاعات مطب دکتر پریسا خانی

آدرس مطب دکتر پریسا خانی

یزد - صفائیه - بلوار جوان - خیابان جوان ۳ - نبش نرگس هشتم و نسترن
تلفن مرکز
۰۳۵۳۸۲۰۴۶۴۱
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط