دکتر سید محمود اخوی میراب باشی

عمومی کودکان

دکتر سید محمود اخوی میراب باشی http://drdr.ir/doctor/11412/دکتر-سید-محمود-اخوی-میراب-باشی/ http://drdr.ir/doctor/11412/دکتر-سید-محمود-اخوی-میراب-باشی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - صفائیه - میدان اطلسی - عدالت3 پلاک27
اطلاعات مطب دکتر سید محمود اخوی میراب باشی

آدرس مطب دکتر سید محمود اخوی میراب باشی

یزد - یزد - صفائیه - میدان اطلسی - عدالت3 پلاک27
تلفن مرکز
0358255235
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط