دکتر مهدی کاشفی زاده

عمومی عمومی

دکتر مهدی کاشفی زاده http://drdr.ir/doctor/11418/دکتر-مهدی-کاشفی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/11418/دکتر-مهدی-کاشفی-زاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - بلوار نواب صفوی
اطلاعات مطب دکتر مهدی کاشفی زاده

آدرس مطب دکتر مهدی کاشفی زاده

یزد - یزد - بلوار نواب صفوی
تلفن مرکز
03536212225
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط