دکتر محمد حسن اسلامی مهرجردی

دکتر محمد حسن اسلامی مهرجردی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر محمد حسن اسلامی مهرجردی http://drdr.ir/doctor/11419/دکتر-محمد-حسن-اسلامی-مهرجردی/ http://drdr.ir/doctor/11419/دکتر-محمد-حسن-اسلامی-مهرجردی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-حسن-اسلامی-مهرجردی-11419.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-حسن-اسلامی-مهرجردی-11419.jpg 0
یزد یزد خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار، بن بست چهارم
اطلاعات مطب دکتر محمد حسن اسلامی مهرجردی

آدرس مطب دکتر محمد حسن اسلامی مهرجردی

یزد - خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار، بن بست چهارم
تلفن مرکز
03536220024
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط