دکتر علی اکبر اکابری

دکتر علی اکبر اکابری

متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر علی اکبر اکابری http://drdr.ir/doctor/11420/دکتر-علی-اکبر-اکابری/ http://drdr.ir/doctor/11420/دکتر-علی-اکبر-اکابری/ 19584 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-اکبر-اکابری-11420.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-اکبر-اکابری-11420.jpg 03531735379 خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
یزد یزد خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
اطلاعات مطب دکتر علی اکبر اکابری

آدرس مطب دکتر علی اکبر اکابری

یزد - خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03536220090
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط