دکتر عباس نقیبی

عمومی عمومی

دکتر عباس نقیبی http://drdr.ir/doctor/11421/دکتر-عباس-نقیبی/ http://drdr.ir/doctor/11421/دکتر-عباس-نقیبی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد سید گل سرخ - روبروی مسجد 14 معصوم
اطلاعات مطب دکتر عباس نقیبی

آدرس مطب دکتر عباس نقیبی

یزد - سید گل سرخ - روبروی مسجد 14 معصوم
تلفن مرکز
03536220112
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط