دکتر کبری محمدی

عمومی عمومی

دکتر کبری محمدی http://drdr.ir/doctor/11425/دکتر-کبری-محمدی/ http://drdr.ir/doctor/11425/دکتر-کبری-محمدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی شهرک نور - اول خیابان نگارستان - ساختمان اول - طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر کبری محمدی

آدرس مطب دکتر کبری محمدی

تبریز - شهرک نور - اول خیابان نگارستان - ساختمان اول - طبقه اول
تلفن مرکز
04134481881
پزشکان مرتبط