دکتر فاطمه کیامهر

عمومی عمومی

دکتر فاطمه کیامهر http://drdr.ir/doctor/11426/دکتر-فاطمه-کیامهر/ http://drdr.ir/doctor/11426/دکتر-فاطمه-کیامهر/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفاییه - بلوار شهید قندی - کوچه قندی 14 - سمت چپ بعد از پوشاک تک
اطلاعات مطب دکتر فاطمه کیامهر

آدرس مطب دکتر فاطمه کیامهر

یزد - صفاییه - بلوار شهید قندی - کوچه قندی 14 - سمت چپ بعد از پوشاک تک
تلفن مرکز
03538261938
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط