دکتر ابوحسین اخوان تفتی

دکتر ابوحسین اخوان تفتی

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکتر ابوحسین اخوان تفتی http://drdr.ir/doctor/11431/دکتر-ابوحسین-اخوان-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/11431/دکتر-ابوحسین-اخوان-تفتی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-ابوحسین-اخوان-تفتی-11431.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-ابوحسین-اخوان-تفتی-11431.jpg 0
یزد یزد خیابان کاشانی جنب بیمارستان دکتر مجیبیان
اطلاعات مطب دکتر ابوحسین اخوان تفتی

آدرس مطب دکتر ابوحسین اخوان تفتی

یزد - خیابان کاشانی جنب بیمارستان دکتر مجیبیان
تلفن مرکز
03536233371
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط