دکتر کاظم برخورداری یزدی

عمومی عمومی

دکتر کاظم برخورداری یزدی http://drdr.ir/doctor/11434/دکتر-کاظم-برخورداری-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/11434/دکتر-کاظم-برخورداری-یزدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - خیابان کاشانی - روبروی پست شهید قندی
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر کاظم برخورداری یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کاظم برخورداری یزدی

یزد - یزد - خیابان کاشانی - روبروی پست شهید قندی
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه