دکتر کاظم برخورداری یزدی

عمومی

دکتر کاظم برخورداری یزدی http://drdr.ir/doctor/11434/دکتر-کاظم-برخورداری-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/11434/دکتر-کاظم-برخورداری-یزدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - خیابان کاشانی - روبروی پست شهید قندی
اطلاعات مطب دکتر کاظم برخورداری یزدی

آدرس مطب دکتر کاظم برخورداری یزدی

یزد - یزد - خیابان کاشانی - روبروی پست شهید قندی
تلفن مرکز
03536235676
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط