دکتر رباب فلاح نژاد تفتی

متخصص همورویید و پستان و گوارش

دکتر رباب فلاح نژاد تفتی http://drdr.ir/doctor/11436/دکتر-رباب-فلاح-نژاد-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/11436/دکتر-رباب-فلاح-نژاد-تفتی/ 48548 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03537242710 0
یزد یزد بلوار طالقانی کوچه مجاهد انتهای کوچه روبروی ازمایشگاه بوعلی سمت راست
اطلاعات مطب دکتر رباب فلاح نژاد تفتی

آدرس مطب دکتر رباب فلاح نژاد تفتی

یزد - بلوار طالقانی کوچه مجاهد انتهای کوچه روبروی ازمایشگاه بوعلی سمت راست
تلفن مرکز
03537242710
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط