دکتر علی اکبر قطب الدینی

عمومی عمومی

دکتر علی اکبر قطب الدینی http://drdr.ir/doctor/11437/دکتر-علی-اکبر-قطب-الدینی/ http://drdr.ir/doctor/11437/دکتر-علی-اکبر-قطب-الدینی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار امام جعفر صادق - رو به رویی مسجد مهدیه- کو چه جنب بانک رفاه پلاک 1
اطلاعات مطب دکتر علی اکبر قطب الدینی

آدرس مطب دکتر علی اکبر قطب الدینی

یزد - بلوار امام جعفر صادق - رو به رویی مسجد مهدیه- کو چه جنب بانک رفاه پلاک 1
تلفن مرکز
03536237067
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط