دکتر محمد حسین شایق

عمومی

دکتر محمد حسین شایق http://drdr.ir/doctor/11439/دکتر-محمد-حسین-شایق/ http://drdr.ir/doctor/11439/دکتر-محمد-حسین-شایق/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - خیابان خرمشهر - کوی فجر
اطلاعات مطب دکتر محمد حسین شایق

آدرس مطب دکتر محمد حسین شایق

یزد - یزد - خیابان خرمشهر - کوی فجر
تلفن مرکز
03536239115
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط