دکتر مهدی آسائی میبدی

عمومی عمومی

دکتر مهدی آسائی میبدی http://drdr.ir/doctor/11440/دکتر-مهدی-آسائی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/11440/دکتر-مهدی-آسائی-میبدی/ 2587 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان کاشانی - بیمارستان مجیبیان
اطلاعات مطب دکتر مهدی آسائی میبدی

آدرس مطب دکتر مهدی آسائی میبدی

یزد - خیابان کاشانی - بیمارستان مجیبیان
تلفن مرکز
03536240061
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط