دکتر سید علیرضا پورمازار

متخصص چشم

دکتر سید علیرضا پورمازار http://drdr.ir/doctor/11443/دکتر-سید-علیرضا-پورمازار/ http://drdr.ir/doctor/11443/دکتر-سید-علیرضا-پورمازار/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران کارگر شمالی - بالاتر از پمپ بنزین - کوچه خسروی - ساختمان پزشکان جامی - طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر سید علیرضا پورمازار

آدرس مطب دکتر سید علیرضا پورمازار

تهران - کارگر شمالی - بالاتر از پمپ بنزین - کوچه خسروی - ساختمان پزشکان جامی - طبقه سوم
تلفن مرکز
0۲۱۸۸۳۵۷۹۲۱
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط