دکتر مژده کریمی بدرآبادی

عمومی عمومی

دکتر مژده کریمی بدرآبادی http://drdr.ir/doctor/11451/دکتر-مژده-کریمی-بدرآبادی/ http://drdr.ir/doctor/11451/دکتر-مژده-کریمی-بدرآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - خیابان دهم فروردین - کوچه 18 - پلاک 7
اطلاعات مطب دکتر مژده کریمی بدرآبادی

آدرس مطب دکتر مژده کریمی بدرآبادی

یزد - یزد - خیابان دهم فروردین - کوچه 18 - پلاک 7
تلفن مرکز
03536260444
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط