دکتر ایرج شمس

عمومی عمومی

دکتر ایرج شمس http://drdr.ir/doctor/11454/دکتر-ایرج-شمس/ http://drdr.ir/doctor/11454/دکتر-ایرج-شمس/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - میدان بعثت - ساختمان پزشکان بعثت
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر ایرج شمس ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ایرج شمس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ایرج شمس

یزد - یزد - میدان بعثت - ساختمان پزشکان بعثت
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)