دکتر ایرج شمس

عمومی عمومی

دکتر ایرج شمس http://drdr.ir/doctor/11454/دکتر-ایرج-شمس/ http://drdr.ir/doctor/11454/دکتر-ایرج-شمس/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - میدان بعثت - ساختمان پزشکان بعثت
اطلاعات مطب دکتر ایرج شمس

آدرس مطب دکتر ایرج شمس

یزد - یزد - میدان بعثت - ساختمان پزشکان بعثت
تلفن مرکز
03536261979
پزشکان مرتبط