دکتر غلامحسین مقیمی

عمومی عمومی

دکتر غلامحسین مقیمی http://drdr.ir/doctor/11458/دکتر-غلامحسین-مقیمی/ http://drdr.ir/doctor/11458/دکتر-غلامحسین-مقیمی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار
اطلاعات مطب دکتر غلامحسین مقیمی

آدرس مطب دکتر غلامحسین مقیمی

یزد - یزد - خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03536263100
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط