دکتر محمد علی حکیمی میبدی

دکتر محمد علی حکیمی میبدی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر محمد علی حکیمی میبدی http://drdr.ir/doctor/11460/دکتر-محمد-علی-حکیمی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/11460/دکتر-محمد-علی-حکیمی-میبدی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-علی-حکیمی-میبدی-11460.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-علی-حکیمی-میبدی-11460.jpg خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
یزد یزد خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار، جنب داروخانه دارا

بیوگرافی دکتر محمد علی حکیمی میبدی

سایر مراکز درمانی

 

بیمارستان مرتاض

بیمارستان گودرز

اطلاعات مطب دکتر محمد علی حکیمی میبدی
خدمات در این مرکز
نوار مغز (EEG)، سونوگرافی عروق مغز، تست TCD

آدرس مطب دکتر محمد علی حکیمی میبدی

یزد - خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار، جنب داروخانه دارا
تلفن مرکز
03536263636
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط