دکتر مسعود حیدر نژاد

متخصص متخصص ارتوپدی کمر دیسک دست پا

دکتر مسعود حیدر نژاد http://drdr.ir/doctor/11461/دکتر-مسعود-حیدر-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/11461/دکتر-مسعود-حیدر-نژاد/ 24730 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد بلوار طالقانی - کوچه دایی(11) - بن بست اول - ساختمان 333
اطلاعات مطب دکتر مسعود حیدر نژاد

آدرس مطب دکتر مسعود حیدر نژاد

یزد - بلوار طالقانی - کوچه دایی(11) - بن بست اول - ساختمان 333
تلفن مرکز
03536263703 - 03536269596
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط