دکتر حسین عارف

عمومی عمومی

دکتر حسین عارف http://drdr.ir/doctor/11466/دکتر-حسین-عارف/ http://drdr.ir/doctor/11466/دکتر-حسین-عارف/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد ابتداي خيابان سلمان فارسي - روبروي کوچه گازرگاه - کوچه شهيد علي کاردي
اطلاعات مطب دکتر حسین عارف

آدرس مطب دکتر حسین عارف

یزد - ابتداي خيابان سلمان فارسي - روبروي کوچه گازرگاه - کوچه شهيد علي کاردي
تلفن مرکز
0353664243
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط