دکتر محمد رحیمیان سهل ابن علی

متخصص کلیه (نفرولوژی)

دکتر محمد رحیمیان سهل ابن علی http://drdr.ir/doctor/11468/دکتر-محمد-رحیمیان-سهل-ابن-علی/ http://drdr.ir/doctor/11468/دکتر-محمد-رحیمیان-سهل-ابن-علی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان امام خمینی - روبروی کوچه برخوردار
اطلاعات مطب دکتر محمد رحیمیان سهل ابن علی

آدرس مطب دکتر محمد رحیمیان سهل ابن علی

یزد - خیابان امام خمینی - روبروی کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03536264646
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط