دکتر سید مهدی طاهری شمیرانی نژاد

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید مهدی طاهری شمیرانی نژاد http://drdr.ir/doctor/11472/دکتر-سید-مهدی-طاهری-شمیرانی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/11472/دکتر-سید-مهدی-طاهری-شمیرانی-نژاد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد -روبروی بیمارستان فرخی - کوچه دکتر عرب
اطلاعات مطب دکتر سید مهدی طاهری شمیرانی نژاد

آدرس مطب دکتر سید مهدی طاهری شمیرانی نژاد

یزد - یزد -روبروی بیمارستان فرخی - کوچه دکتر عرب
تلفن مرکز
03536265639
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط