دکتر عبدالرضا صدرارحامی

عمومی تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر عبدالرضا صدرارحامی http://drdr.ir/doctor/11478/دکتر-عبدالرضا-صدرارحامی/ http://drdr.ir/doctor/11478/دکتر-عبدالرضا-صدرارحامی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان فرخی، کوچه سلامت، رادیولوژی بوعلی
اطلاعات مطب دکتر عبدالرضا صدرارحامی
35 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عبدالرضا صدرارحامی

یزد - خیابان فرخی، کوچه سلامت، رادیولوژی بوعلی
تلفن مرکز
03536266579
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط