دکتر سیده مهدیه نماینده

عمومی عمومی

دکتر سیده مهدیه نماینده http://drdr.ir/doctor/11485/دکتر-سیده-مهدیه-نماینده/ http://drdr.ir/doctor/11485/دکتر-سیده-مهدیه-نماینده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان دهم فروردین - کوچه شهید فتوحی حتا - کوچه دبیرستان رسولیان - پلاک 4
اطلاعات مطب دکتر سیده مهدیه نماینده

آدرس مطب دکتر سیده مهدیه نماینده

یزد - خیابان دهم فروردین - کوچه شهید فتوحی حتا - کوچه دبیرستان رسولیان - پلاک 4
تلفن مرکز
03536269392
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط