دکتر محمود فلاح تفتی

متخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)

دکتر محمود فلاح تفتی http://drdr.ir/doctor/11486/دکتر-محمود-فلاح-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/11486/دکتر-محمود-فلاح-تفتی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار - رادیولوژی فلاح
اطلاعات مطب دکتر محمود فلاح تفتی

آدرس مطب دکتر محمود فلاح تفتی

یزد - خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار - رادیولوژی فلاح
تلفن مرکز
03536269959
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط