دکتر سید محمدابراهیم حسنی طباطبائی

عمومی عمومی

دکتر سید محمدابراهیم حسنی طباطبائی http://drdr.ir/doctor/11489/دکتر-سید-محمدابراهیم-حسنی-طباطبائی/ http://drdr.ir/doctor/11489/دکتر-سید-محمدابراهیم-حسنی-طباطبائی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد آزادشهر بین میدان میدان 1و2
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سید محمدابراهیم حسنی طباطبائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سید محمدابراهیم حسنی طباطبائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سید محمدابراهیم حسنی طباطبائی

یزد - آزادشهر بین میدان میدان 1و2
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)